Pályázatok - Református Egyház

Tartalomhoz ugrás

Pályázatok

TIOP-3.4.2-11/1-2012-0074

A Decsi Református Egyházközség célul tűzte ki, hogy a fenntartásában lévő Lorántffy Zsuzsanna Református Szeretetotthont felújítsa, s az intézményben élők életét könnyítse és szépítse. Ehhez először az ellátottanként szükséges 6 nm életteret kell biztosítani az intézményében élők számára. A pályázat benyújtását megelőzően a Szeretetotthon működési engedélyében 88 fő ellátására volt lehetőség. A támogatás igénylésének egyik fő oka ebből adódóan az intézmény túlzsúfoltsága volt, az egy lakószobára jutó ellátottak száma tartósan meghaladta a jogszabályban előírtakat.

Az egyházközség célja tehát az, hogy a fenntartásában lévő szeretetotthont továbbfejlessze, bővítse. A TIOP-3.4.2-11/1-2012-0074 azonosítószámon nyilvántartott projekt megvalósítása eredményeként az egyházközség, mint kedvezményezett, egy élhetőbb, jogszabályoknak mindenben megfelelő szociális ellátó-házat kíván működtetni, ehhez kívánja biztosítani jelen beruházás megvalósításával (infrastrukturális háttér, korszerű/modern bútorzat, akadálymentesítés, magas színvonalú szociális ellátás) a megfelelő szakmai és intézményi hátteret.

A jelen projekt eredményeként a végleges működési engedély megszerzésén túlmenően általános korszerűsítés is megvalósul, mely egy új épületrész felépítésén, valamint a már meglévő épületrész modernizálásán keresztül történik.

A kivitelezési munkálatokon túlmenően a belső berendezési tárgyakban, bútorzatban történő korszerűsítés is folyik, illetve történik majd, mely idővel az építéssel párhuzamosan, de szakaszosan zajlik, azzal a céllal, hogy az ellátottak számára a lehető legkevesebb kellemetlenséggel járjon a fejlesztés.
A speciális ágyak (elektromos, állítható fejtámlával rendelkező betegágy, egységes nyomást biztosító antidecubitus matrac stb.), speciális éjjeli és egyéb belső szekrények a gondozottak életvitelét, a szociális ellátás általános színvonalát hivatottak korszerűsíteni.
 
A Támogatási Szerződés aláírását, illetve a kivitelező kiválasztását követően 2015. március 4-én megkezdődött a projekt megvalósítása, s előre kidolgozott és elfogadott ütemterv szerint történik majd a kivitelezés, illetve eszközbeszerzés, melynek tervezett befejezési határideje 2015. szeptember 30. A közbeszerzési eljárás 2014.11.24. napján indult, a kivitelezői szerződés aláírására 2015.02.18-án került sor. A munkaterület átadása 2015.03.04-én megtörtént, s ezt követően megkezdődtek a kivitelezési munkák, melyek folyamatosan és ütemterv szerint zajlanak.

Építkezés előtt
Az építkezés
Az elkészült épület
A beruházás képei
Vissza a tartalomhoz